Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

yourdreamscametrue
20:35
Nie ma nic gorszego, niż odrzucenie swych własnych uczuć i zamienienie radości w smutek.
— Uziel Mora
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viagfhfhcy gfhfhcy
yourdreamscametrue
20:35
Niewątpliwie, byli sobie przeznaczeni. Świadczył już o tym ten moment utulenia, ta chęć przebywania ze sobą, wzajemnego dotyku.
— Uziel Mora
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viagfhfhcy gfhfhcy
yourdreamscametrue
20:35
Ocaliła ją, jego dusza.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viagfhfhcy gfhfhcy
yourdreamscametrue
20:34
Nie ukrywaj miłości, która rwie się, gdy Ją widzisz.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy
yourdreamscametrue
20:34
Moje największe szczęście to twoje szczęście.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy
yourdreamscametrue
20:25
5675 fd80 390
Reposted from4777727772 4777727772
yourdreamscametrue
20:24
5776 134d 390
Reposted frommagdenvja magdenvja
yourdreamscametrue
20:24
5794 680b 390
Reposted fromcocomove cocomove
yourdreamscametrue
20:24
5816 0eb1 390
You can’t just sit there and put everybody’s life ahead of yours and think that counts as love.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
yourdreamscametrue
20:24
Reposted fromFlau Flau
yourdreamscametrue
20:21
6715 6ead 390
Reposted fromgplyr gplyr
yourdreamscametrue
20:18
Powietrze jest pełne szczegółów, nawet cisza jest dźwiękiem: im bardziej zwraca się na nią uwagę, tym bardziej wydaje się skomplikowana, złożona z wibracji, które dotykają się i znoszą wzajemnie.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromintotheblack intotheblack
yourdreamscametrue
20:10
7992 7379 390
Reposted fromseaweed seaweed
yourdreamscametrue
20:09
8015 c87a 390
Reposted fromseaweed seaweed
yourdreamscametrue
20:09
8018 a605 390
Reposted fromseaweed seaweed
yourdreamscametrue
20:09
8049 9eb5 390
Reposted fromseaweed seaweed
yourdreamscametrue
19:27
9160 ea54 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaNaitlisz Naitlisz
yourdreamscametrue
19:26
0620 f37c 390
yourdreamscametrue
19:26
5613 e412 390
Reposted fromtfu tfu viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

June 12 2018

yourdreamscametrue
19:30
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl