Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

yourdreamscametrue
19:28
3438 9692 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viadumbscream dumbscream
19:24
4969 8921 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
yourdreamscametrue
19:22
I never knew I could be broken in so many ways
— Banks, Before I Ever Met You
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu
yourdreamscametrue
19:21
Kiedy umierasz, wszyscy cię kochają. 
— Gregory House
yourdreamscametrue
19:20
5965 1aaa 390
yourdreamscametrue
19:19
yourdreamscametrue
19:19
yourdreamscametrue
19:18
19:18
yourdreamscametrue
19:17
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. Jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem. Znikam.
yourdreamscametrue
19:16

Reasons why I’m not in a relationship

  • i already have food
  • people are confusing as fuck
  • i always feel like i’m never good enough
  • i’m ugly and look like shit
  • the person i like, never likes me
  • i’m in love with celebrity or fictional character that i’ll never meet
yourdreamscametrue
19:16
2876 a6f9 390
Reposted fromnebthat nebthat viaanatomia-chaosu anatomia-chaosu
yourdreamscametrue
19:15
2803 ec9c 390
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu
yourdreamscametrue
19:15
yourdreamscametrue
19:14

June 11 2018

yourdreamscametrue
23:00
yourdreamscametrue
22:50
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viapyotrus pyotrus
yourdreamscametrue
22:48
Budzę się  rano i jestem przerażona tym, że nikt nie wie, że istnieję oraz że nikomu mojego istnienia za bardzo nie brakuje. Wychowano mnie na żołnierza, samowystarczalną jednostkę której emocje są na tyle nieważne, że sobie nie dowierzam i funduję to okropne „przesadzasz, kurwa nie mogę cię już słuchać jak użalasz się nad sobą, przestań i zrób coś z tym, nie umiesz nawet sobie pomóc”. Chowam siebie w odpowiedniej odległości, chowam pod kołdrą i oglądam seriale. Czasem, po piątym odcinku, muszę zatrzymać serial i pójść do łazienki. Jestem wtedy bardzo rozczarowana tym, że w lustrze widzę siebie, a nie bohatera serialu.
— Małgorzata Halber http://codziennikfeministyczny.pl/malgorzata-halber-relacjach/
yourdreamscametrue
22:47
6062 212e 390
Reposted fromekscentryczka ekscentryczka viasgrialux3 sgrialux3
yourdreamscametrue
22:46
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaspokodama spokodama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl