Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

yourdreamscametrue
22:46
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaspokodama spokodama
yourdreamscametrue
22:45
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viapyotrus pyotrus
yourdreamscametrue
22:44

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viaspokodama spokodama
yourdreamscametrue
22:43
8122 8652 390
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viapyotrus pyotrus
yourdreamscametrue
22:40
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasgrialux3 sgrialux3
yourdreamscametrue
22:38
Na peronie uśmiech znikł, odwróciłeś się wolno,
nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
Nie wolno, nie wolno tak.
— Power of Trinity.
yourdreamscametrue
22:37
8834 af8c 390
bizarreart1
Reposted fromPoranny Poranny vialefu lefu
yourdreamscametrue
22:36
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaseaweed seaweed
yourdreamscametrue
22:19
9178 b90f 390
Reposted from4777727772 4777727772

June 06 2018

yourdreamscametrue
22:14
4043 440e 390
yourdreamscametrue
22:13
0109 f16a 390
Reposted fromkatiuszak katiuszak viaperfectsense perfectsense
yourdreamscametrue
22:11
yourdreamscametrue
22:10
1253 63f7 390
Reposted fromtfu tfu viacarmenluna carmenluna
yourdreamscametrue
22:10
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarmenluna carmenluna

June 04 2018

yourdreamscametrue
22:09
7451 b01b 390
Reposted frompstmn pstmn viagoodperspective goodperspective
yourdreamscametrue
21:59
6550 1678 390
Reposted fromSanthe Santhe
yourdreamscametrue
21:58
6891 8f2f 390
Reposted fromSanthe Santhe
yourdreamscametrue
21:57
Cała teoria z dwoma połówkami jest chuja warta. Nie ma połówek, chyba, że w monopolowym.
Każdy z nas jest całością. Jedni do nas pasują bardziej, inni mniej. A związki, nawet udane, bywają trudne.
— Piotr C. (Pokolenie Ikea)
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty
yourdreamscametrue
21:57
Dlaczego wszystko zaczyna się pieprzyć w momencie gdy dochodzimy do wniosku, ze jesteśmy szczęśliwi? Gdy jesteśmy pewni, że to własnie jest ta chwila. Że to właśnie ta jedyna osoba. Że możecie nie być sobie pisani ale to własnie z nią chcesz być już na zawsze. Że tym razem wszystko czego się podejmiesz uda się. Że czeka Cię niesamowity czas. Że nie istnieje słowo "niemożliwe". Gdy nawet każda kropla deszczu czy promień słońca sprawia Ci radość.   
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve
yourdreamscametrue
21:56
Dzięki długim, szczerym i prawdziwym rozmową można wiele zrozumieć, rozpoznać problemy nim się rozwiną, poznać druga osobę a nawet samego siebie. Poznając siebie, swojego wady, zachowania można stać się o wiele lepszym człowiekiem i zapobiec konsekwencją niektórych czynów
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl