Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2014

yourdreamscametrue
20:56
Lecz żadna kołdra nie da tyle ciepła, co druga osoba obok.
— HuczuHucz - Gdzie wasze ciała porzucone
Reposted fromnowisgoog nowisgoog viairmelin irmelin
yourdreamscametrue
20:56
Zgadza się. Nic mi nie wychodzi. Czasami boję się, że wszystko, co robiłam do tej pory, nie miało żadnego sensu. Miewam bardzo realistyczne sny, gwałtownie budzę się w środku nocy i przez jakiś czas nie mogę rozróżnić, co jest rzeczywistością, a co nią nie jest... Coś w tym rodzaju. Rozumiesz, o czym mówię?
— Haruki Murakami, "Sputnik Sweetheart"
Reposted fromfuckyou fuckyou viacytaty cytaty
yourdreamscametrue
20:55
Kryzys tożsamości najlepiej smakuje w listopadzie. 
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
yourdreamscametrue
20:55
4549 4d2d 390
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viairmelin irmelin
yourdreamscametrue
20:55
2648 c296 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
yourdreamscametrue
18:55
5688 abaf 390
Reposted bytbtfmischga
yourdreamscametrue
18:54
4829 413d 390
Reposted byohwowlovelyoreliiamdreamerniskowostrangemeSmerfMarudanawiedzonawspomnieniamiBeyondRealityEllaEllaaleksandraw23placekijacekoddsoulbettersorrythansafexxMilcatopydusielecccelebrationHappyNo1maybeyou-xxoutoflovemalesismenkindgosiuuaam16Okruszek1988okiemnieogarnieszlikeyouallblackeverythingmuchlessbivanjebomdianiktnigdybardziejolgushyanekstrzepybe-beautifulnicdostraceniasundaykama1110nietutejszaproncrellespenginstarkmojanostalgiamarisetteAnjax333dreams-come-truefreedomlover
yourdreamscametrue
18:50
2132 96d5 390
Reposted bytbtf tbtf
yourdreamscametrue
18:49
0837 4241 390
Reposted bylistentometbtf
yourdreamscametrue
18:46
8514 d045 390
Reposted bypffyfunia pffyfunia
yourdreamscametrue
18:44
7670 20bb 390
yourdreamscametrue
18:43
6975 0d25 390
yourdreamscametrue
18:41
5367 1e06 390
yourdreamscametrue
18:39
5167 a643 390
yourdreamscametrue
18:38
5076 a3ad 390
Reposted byMagyachomiczekberewereDietzzaganskyjustshineon
yourdreamscametrue
18:37
5049 c8c2 390
Reposted byestelliseMagyachomiczekpinkyb0ounspokenthoughtborocookieordie
yourdreamscametrue
18:36
Chce - nie mam. Mam -  nie chce.
— I zrozum tu samą siebie..
Reposted fromxan xan vianewnightmare newnightmare
yourdreamscametrue
18:35

if i never see you again

i will always carry you

inside

outside

on my fingertips

and at brain edges

and in centers

centers

centers

of what i am of

what remains.

— Charles Bukowski
Reposted fromLittleJack LittleJack viacytaty cytaty
yourdreamscametrue
18:35
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viacytaty cytaty
yourdreamscametrue
18:35
Lepiej nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie – zaczniecie tęsknić.
— Jerome David Salinger, Buszujący w zbożu
Reposted fromsfeter sfeter viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl