Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2014

yourdreamscametrue
12:02
Pierwsza miłość jest piękna dopóki trwa. Mnie interesuje ostatnia.
— the edge of love
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairmelin irmelin
yourdreamscametrue
12:01
6677 cc4f
Reposted fromgreys-anatomy greys-anatomy

November 29 2014

yourdreamscametrue
17:43
Reposted fromsupernatural supernatural viapamparejra pamparejra
yourdreamscametrue
17:41
Najgroźniejszym wrogiem człowieka, jest jego układ nerwowy. 
— 1984
Reposted fromzoo zoo viaabhorrence abhorrence
yourdreamscametrue
17:40
chcę Cię mieć obok, budzić się i zasypiać przy Tobie. Chcę żebyś zawsze przy mnie był, żebym mogła Ci powiedzieć o każdej ważnej sprawie dla mnie. Chcę robić Ci herbatę, kiedy do mnie przyjeżdżasz. I leżeć z Tobą na moim małym łóżku. Chcę żebyś znów mnie przytulał i całował w czoło, mówiąc mi jak bardzo mnie kochasz. Nie chcę być Twoim całym światem, bo nie o to tu chodzi. Chcę po prostu być jego częścią. Tak już na zawsze. Chcę żebyś wrócił i po prostu był.. żebyś mnie już nie zostawiał.. wróć i zostań, dobra? bo bardzo Cię kocham i nie wyobrażam sobie kolejnych dni bez Ciebie.. 
— wieczorne.
Reposted fromorchis orchis viacrazygirl crazygirl
yourdreamscametrue
17:39
- Znaki szczególne. - Serce po lewej stronie
— Jarosław Borszewicz
yourdreamscametrue
17:33
Play fullscreen
I kiedy tak myślę, że zrobię to serio
Bo czasem już nie mam ochoty by żyć
I z wyjątkiem tego, że to ty jesteś ze mną
Naprawdę nie mam już nic
Reposted fromglupiages glupiages
yourdreamscametrue
17:33
Reposted fromjustshineon justshineon
yourdreamscametrue
17:17
Jak znaleźć siłę na to, by zostać?
— If I Stay
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagefuhlvoll gefuhlvoll
yourdreamscametrue
17:17
yourdreamscametrue
17:16
“ Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości. ”
Reposted fromzadaleko zadaleko viaRybciaaa Rybciaaa
yourdreamscametrue
17:16
4343 168e
Reposted fromnajlebsza najlebsza viacitiesofnight citiesofnight
yourdreamscametrue
17:16
7940 d8b7 500
Reposted fromstylte stylte viaseqel seqel
yourdreamscametrue
17:14
Piłem piwo, piłem wino, piłem wódkę. Wszystko na nic.
— Bukowski
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacitiesofnight citiesofnight
yourdreamscametrue
17:13
nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 
— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viakasiarzyna kasiarzyna
yourdreamscametrue
17:12

November 28 2014

yourdreamscametrue
20:57
I should have told you everything while you were listening.
— maybe it would change something
Reposted fromcaraseen caraseen viatbtf tbtf
yourdreamscametrue
20:56
Reposted frommayamar mayamar viairmelin irmelin
yourdreamscametrue
20:56
ja jeszcze ciągle czekam na ciebie
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted frommultiwitamina multiwitamina viairmelin irmelin
yourdreamscametrue
20:56
Reposted fromlugola lugola viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl